ELAN Zuidoost Friesland

Veldmedewerkers

Bij ELAN zijn een aantal vrijwilligers actief. Zij vormen de schouwcommissie, maar ook de beheerregisseurs vallen hieronder. 

Schouwcommissie ELAN

De schouwcommissie van ELAN bekijkt het beheer, adviseert en controleert of het beheer volgens de afspraken is uitgevoerd. De commissie bestaat uit:

 • Rina van Burgstede
 • Bert van Noordenburg
 • Pyt Kingma
 • Foppe Hemminga
 • Sippe Bron en
 • Catharinus Post

Beheerregisseurs ELAN

Bij ELAN zijn ook een aantal, vrijwillige, beheerregisseurs actief. Zij verzorgen de werving van nieuwe ELAN-deelnemers voor het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Daarnaast zoeken zij ook deelnemers die mee willen aan een herstelproject, zoals de aanleg van een poel in De Hoeve in 2018.

Deelnemers met vragen over het beheer van hun perceel kunnen ook terecht bij een beheerregisseur.

 • Catharinus Post
 • Hans Frederiks
 • Auke Koehoorn
 • Henk Roeles
 • (reserve) SIppe Bron

Contact

Voor vragen en of opmerkingen: info@elan-zofriesland.nl of via 0512-383800