ELAN Zuidoost Friesland

Wielewaal gespot in Zuidoost-Friesland

Zaterdag 2 juni 2018

Wielewaal gespot in Zuidoost-Friesland

De monitoring van de broedvogels binnen de 'Droge dooradering' is voor 2018 inmiddels al bijna afgerond. Een vermeldenswaardige waarneming van de afgelopen tijd is de aanwezigheid van een Wielewaal in een houtwal bij Donkerbroek.

Dit is erg bijzonder; vorig jaar tijdens de broedvogelmonitoring is de Wielewaal niet waargenomen. De geel-zwarte vogel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De Wielewaal komt voornamelijk voor in loofbossen en niet in het singellandschap.