ELAN Zuidoost Friesland

Weidevogelseizoen 2022 in beeld

Dinsdag 12 juli 2022

Weidevogelseizoen 2022 in beeld

Foto: Saxifraga-Rik Kruit
Het jaar begon droog, waarna een natte periode volgde in de tijd dat de landerijen bewerkt moesten worden. De weidevogels hebben dit jaar veel nesten gemaakt en er zijn veel kuikens gesignaleerd in de weidevogelmozaïeken. 
In alle drie de weidevogelmozaïeken is aan nestmonitoring gedaan. Hierbij worden nesten gedurende het seizoen gevolgd. De nazorgers en vogelwachtcoördinatoren zijn hier fanatiek mee bezig geweest. Door de nestmonitoring is een goed beeld verkregen van de predatoren die in onze weidevogelgebieden voorkomen. Bij twee gebieden is in samenwerking met de vogelwachten en de jagers, met hulp van vangkooien meegedaan aan de pilot predatiebeheer steenmarter. 

Bij Nij Beets, de Janssenstichting is in 2022 een verschuiving van het beheer uitgevoerd doordat een deel van het gebied langs het Koningsdiep door de Provincie is gekocht. Het nieuwe beheer is in overleg met de vogelwacht en de boeren ten zuiden van Nij Beets ingevuld. Ook bij de Ontginning is in overleg met de vogelwacht en de boer een uitbreiding van het weidevogelbeheer gebied gerealiseerd. 

Half september kunnen we de gegevens van de BFVW verwachten. Met de stippenkaarten en de aantallen vogels kunnen we dan een definitief inzicht van dit weidevogelseizoen krijgen.  De verwachtingen zijn dat dit een goed jaar voor de weidevogels is geweest.