ELAN Zuidoost Friesland

Weidevogelkennisdag 10 maart

Maandag 28 februari 2022

Weidevogelkennisdag 10 maart

Voor alle weidevogel- en natuurliefhebbers wordt jaarlijks een weidevogelkennisdag georganiseerd. Dit jaar is dat op donderdag 10 maart van 9.00 - 16.00 in 't Haske te Joure. Het programma van deze informatieve dag ziet er als volgt uit. 

9:00      Inloop
9:20      Opening door René Koster en welkom door gedeputeerde Douwe Hoogland
9:40      Nieuwsbulletin 1
9:45      Plenaire sessie over LIFE-IP en Grutto Aanvalsplan
10:15    Plenaire presentatie afsprakenkader landbouwpartijen 
10:30    Nieuwsbulletin 2
10:35    Pauze
11:10    Deelsessie ronde 1 (m.u.v. deelsessie E)
11:50    Deelsessie ronde 2
12:30    Lunch
13:30    Deelsessie ronde 3
14:10    Samenvatting van de dag
14:40    Column over de dag door Eelke Lok
15:15    Bijpraten met een borrel

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:  info@weidevogelkenniscentrum.nl

De weidevogelkennisdag wordt georganiseerd door:
Provinsje Fryslân, BFVW, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,  It Fryske Gea,  Dairy campus en het Kollektievenberied Fryslân.