ELAN Zuidoost Friesland

Webinar: Toekomst landelijk gebied Friesland

Vrijdag 28 oktober 2022

Webinar: Toekomst landelijk gebied Friesland

Op donderdag 3 november om 20.00 uur organiseren de provincie Friesland en het Wetterskip Friesland een webinar over de toekomst van het landelijk gebied in Friesland. ​Thema’s als stikstof, droogte of juist te veel water, de kwaliteit van het water en de bodem en de toekomst van de landbouw en staat van de natuur zijn actuele thema's. Al deze thema’s komen bij elkaar in het Frysk Programma Landelijk Gebied, afgekort FPLG. Over dat FPLG presenteren gaat dit webinar. Hierin informeren de provincie en het wetterskip de luisteraars over de Friese aanpak. 

Tijdens dit eerste webinar gaat het over de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Friese invulling daarvan in het FPLG. Er wordt vooruit geblikt op het gebiedsprogramma en de gebiedsgerichte aanpak. En natuurlijk komden de actualiteiten van dat moment zoals het rapport van Johan Remkes en andere ontwikkelingen vanuit het land en Fryslân aan bod. 

U kunt het webinar volgen via deze link: 
De toekomst van het landelijk gebied in Fryslân – Webinar (geocast.live)