ELAN Zuidoost Friesland

Webinar Agroforestry in combinatie met melkveehouderij

Vrijdag 12 augustus 2022

Webinar Agroforestry in combinatie met melkveehouderij

Vanuit het programma 'Biodiversiteit' organiseert LTO Noord op dinsdag 16 augustus een webinar over de mogelijkheden om agroforestry in te passen in de melkveehouderij. 

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland. Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. Afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen. Agroforestry biedt een mogelijkheid voor een nieuwe inkomstenbron omdat bomen vruchten en hout opleveren. Ook zijn er bomen die in meer of mindere mate van waarde zijn voor veevoer. 

Het webinar vindt plaats op dinsdag 16 augustus om 20.00 uur. Aanmelden kan via deze link: 
Webinar ‘Agroforestry: kan dit in combinatie met melkveehouderij?’ (ltonoord.nl)