ELAN Zuidoost Friesland

We zoeken nieuwe deelnemers gezocht voor project 'waterconservering'

Donderdag 5 maart 2020

We zoeken nieuwe deelnemers gezocht voor project 'waterconservering'

We hebben het de afgelopen jaren allemaal gemerkt: de zomers worden warmer en droger. De regen die in de rest van het jaar valt is vaak te weinig om het waterpeil aan te vullen. Ook agrariërs hebben er last van, met name op ‘het zand.’ Het water zakt er relatief makkelijk weg na een regenbui, zo ook in Zuidoost-Friesland waar relatief veel zandgrond is.

Vorig jaar zijn we samen met de provincie en het Wetterskip gestart met het project ‘Water vasthouden hogere zandgronden’. Deelnemers worden met een financiële bijdrage gestimuleerd om maatregelen te nemen als:

  • Vervanging gewone drainage door peil-gestuurde of ondiepe, intensievere drainage
  • Plaatsen stuwtjes
  • (Gedeeltelijk) dempen perceelsloten
  • Verhoging organische stofgehalte 
  • Opheffen storende lagen/bodemverdichting
  • Alle maatregelen, hoe verschillend ook, helpen om water langer vast te houden.  

Vijf deelnemers

Vanuit ELAN doenal al vjf bedrijven aan het project mee. Dit jaar gaat bij hen de schop in de grond. De kans is groot dat er extra budget vrijkomt voor nog meer deelnemers. 

Neem contact op 

Mocht u belangstelling hebben, meld u dan aan. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een intake gesprek. Stuur een mailtje naar Jetty Haaijer.