ELAN Zuidoost Friesland
Wat leeft er op de open akker rond Fochteloo en Appelscha?

Wat leeft er op de open akker rond Fochteloo en Appelscha?

Woensdag 7 april 2021

Wat leeft er op de open akker rond Fochteloo en Appelscha?

In 2020 zijn dieren geteld op de open akker, een leefgebied binnen het Agrarisch Natuurbeheer. ELAN werkt hierin samen met Landschapsbeheer Friesland en onderzoeker Bauke Koole.

In de zomertelling zijn in totaal zijn 79 soorten vastgesteld: 74 vogels en vijf zoogdieren. Voor het weergegeven van de resultaten is ook een gisviewer gemaakt. Lees hier het hele rapport.

Alle doelsoorten kunnen als dynamischelaag bekeken worden en de gegevens kunnen   gecombineerd worden met de gekwalificeerde beheereenheden en telbuffers. Er wordt ook een   hittekaartgepresenteerd die is gewogen op broedcode. Hoe hoger het aantal waarnemingen met dito hoge broedcode hoe roder de hittekaart zal uitslaan.

Wil je toegang tot deze GIS-kaart? Vraag om een inlogcode bij gebiedscoördinator Sander Zonderland.