ELAN Zuidoost Friesland

Voorbereidingen in Droge Dooradering van start voor nieuwe periode ANLb

Donderdag 7 april 2022

Voorbereidingen in Droge Dooradering van start voor nieuwe periode ANLb

Zoals eerder vermeld gaan we al beginnen met de voorbereidingen voor beheer binnen Droge Dooradering in de nieuwe ANLb periode.


Vanaf deze maand gaan we (bijna) alle landschapselementen die nu onder beheer zijn, inventariseren. Door de inventarisatie komen we erachter of het huidige beheer voldoet en weten we waar aanpassingen nodig zijn voor de nieuwe periode. We kijken dan naar de intekening en oppervlakte, staat van het onderhoud, de gelaagdheid in de singel en bepalen zo welk beheer in de toekomst nodig is.

De inventarisatie wordt gedaan door de schouwcommissie en de beheerregisseurs. Ze worden deze maand bijgepraat over de invulling van de inventarisatie en vervolgens worden er in het veld een aantal praktijkvoorbeelden besproken, zodat iedereen op dezelfde lijn zit qua beoordeling van de landschapselementen. Het is de bedoeling dat de inventarisatie rond september afgerond is. Dan zijn alle nieuwe pakketten met bijbehorende voorwaarden en voorschriften ook duidelijk. Iedere deelnemer zal vervolgens worden uitgenodigd op het kantoor van ELAN om de afspraken voor de nieuwe contractperiode door te nemen en vast te leggen.