ELAN Zuidoost Friesland

Vogelfoto's van de monitoring 'Open akker'

Vrijdag 28 mei 2021

Vogelfoto's van de monitoring 'Open akker'

In deze meimaand is het leefgebied 'Open akker' bekeken. Wat groeit, bloeit en vliegt er? Ook is gekeken hoe de akkers erbij liggen. En hoe het beheer is. Vanuit Landschapsbeheer Friesland was Gerrit Tuinstra mee, samen met gebiedscoördinator Sander Zonderland van ELAN. Ze maakten deze foto's.

Wat opviel was dat de beheereenheden die zijn aangelegd in 2020 er nu over het algemeen prima bij liggen. Waar vorig jaar veel onkruiddruk was, ontbreekt de plant melde. Maar wel veel kruiden en grassen en dit heeft een zeer positief effect op de broedvogels. In en nabij meerdere beheereenheden werden broedparen van gele kwikstaarten, veldleeuwerikken en geelgorzen waargenomen. Ook vermeldenswaardig is de aanwezigheid van in ieder geval twee kwartels bij een vogelakker. Deze (kwetsbare) soort profiteert ook van het beheer.

De boeren van ELAN beheren het eiwitgewas in de vogelakker door het minimaal één keer te maaien. Het advies is (ook) vanwege de kou om dit pas vanaf 1 juli te doen. Er kunnen in de maand juni nog kuikens in de beheereenheid aanwezig zijn.