ELAN Zuidoost Friesland

Verslag informatiebijeenkomst 'Droge dooradering' Donkerbroek

Dinsdag 28 november 2017

Verslag informatiebijeenkomst 'Droge dooradering' Donkerbroek

In november heeft ELAN samen met de Agrarische Natuurverenigingen Weststellingwerf en De Gagelvenne informatiebijeenkomsten georganiseerd over het beheer van de landschapselementen in de Droge Dooradering. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft tijdens deze avond met behulp van vele dia's de aanwezigen verteld en laten zien hoe ze het beheer op een goede wijze kunnen uitvoeren.

Beide avonden waren goed bezocht. Op 13 december vindt er in samenwerking met ANV Grien Brongergea nog een derde informatiebijeenkomst plaats in Hof van Schoterland in Mildam. Beheerders in de gemeente Heerenveen krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Beheerders uit andere gemeenten zijn uiteraard ook welkom. Mocht u de avond willen bezoeken, dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nl