ELAN Zuidoost Friesland

Vanaf 2022 geen groenverklaringen meer

Woensdag 1 december 2021

Vanaf 2022 geen groenverklaringen meer

Bij de start van het ANLb in 2016 was het voor deelnemers hieraan, mogelijk om voor de looptijd van deze beheerperiode een groenfinanciering bij de Rabobank af te sluiten. De deelnemer kreeg dan korting op zijn / haar financiering. Daarvoor was een groenverklaring van RVO nodig. 

Ondanks dat de beheerperiode ANLb met één jaar wordt verlengd, worden de bestaande groenverklaringen voor de categorie 'Agrarisch natuurbeheer' niet verlengd. Dat betekent dus ook dat de verleende groenfinancieringen niet met een jaar worden verlengd. De Rabobank meldt dat de huidige groenfinancieringen per 1 januari 2022 worden omgezet in een reguliere financiering.