ELAN Zuidoost Friesland
Vanaf 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Vanaf 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Dinsdag 26 januari 2021

Vanaf 1 februari rijden we weer ruige mest uit!

Vanaf maandag 1 februari kan er weer ruige mest worden uitgereden. In het agrarisch natuurbeheer mag dit jaarlijks tussen 1 februari en 31 augustus. Ruige mest is voordelig voor het weidelandschap. Ruige mest is goed voor het bodemleven (zoals wormen) en heeft een positieve invloed op de organische stof in bodem, waardoor het waterbindend vermogen van de grond toeneemt. Daarnaast gebruiken weidevogels de strootjes voor de nestbouw en trekt de mest veel veel insecten. Wat weer gunstig is voor de kuikens.

Goed voor de kwaliteit van de bodem

De aanvoer van ruige mest heeft een grote invloed op de bodemkwaliteit. Het stimuleert de opbouw van bodemleven en zorgt dat het organisch stofgehalte van de grond toeneemt, wat weer zorgt voor een betere structuur, en het vasthouden van water en voedingsstoffen. Ruige mest laat de meststoffen langzaam vrijkomen en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels. Daarnaast verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels gemakkelijker met hun snavel de grond in kunnen. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.

Dit zijn de beheerpakketten
ELAN-deelnemers in het leefgebied 'Open grasland' met de pakketten uitgestelde maaidatumextensief weiden of kruidenrijk grasland mogen vanaf 1 februari weer ruige mest uitrijden op deze percelen. Afgesproken is dat dit minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare is Nadat de ruige mest is uitgereden, moet deze actie binnen 7 dagen gemeld worden bij het collectief via de mail onder vermelding van het nummer van de beheereenheid. Lees meer over het pakket 'Ruige mest'.

foto: H. Deuling