ELAN Zuidoost Friesland

UITNODIGING BIJEENKOMST GLB ECO-regeling en ANLb

Maandag 21 november 2022

UITNODIGING BIJEENKOMST GLB ECO-regeling en ANLb

Het wordt steeds duidelijker hoe het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat werken. Maar er zijn nog wel veel vragen over hoe het nieuwe GLB zich verhoudt tot het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Sluit je voor de nieuwe ANLb-periode beheer af bij het collectief, of gebruik je die hectares voor de eco-regelingen? Of is een combinatie van beide mogelijk? En hoe komt het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn daar nog bij om de hoek kijken?

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert ELAN samen met LTO Noord afdeling Opsterland en ABO Ooststellingwerf twee informatie avonden over dit onderwerp. Nadieh Meijer van RVO Nederland praat ons deze avonden bij over de mogelijkheden én onmogelijkheden die het nieuwe beleid ons kunnen bieden. Daarnaast legt ELAN uit, waar informatie over de verschillende ANLb pakketten te vinden is en hoe we de inschrijving voor de nieuwe ANLb periode zullen aanpakken. 

U bent welkom op: 
woensdag 7 december
20.00 uur
Het Witte Huis in Donkerbroek
Aanmelden tot en met 4 december

maandag 12 december
20.00 uur
De Buorskip in Beetsterzwaag
Aanmelden tot en met 7 december

Aanmelden:

Voor beiden avonden geldt dat u zich vooraf moet aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar info@elan-zofriesland.nl. Vermeld daarbij de volgende informatie:

  • welke bijeenkomst u wilt bezoeken 
  • met hoeveel personen u komt 
  • bij welke LTO afdeling u bent aangesloten
  • of u deelnemer bent bij ELAN.


NB: bent u lid van LTO Weststellingwerf of LTO Heerenveen en heeft u uw bedrijf in het werkgebied van ELAN? Ook dan bent u van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten.