ELAN Zuidoost Friesland

Terugblik ALV

Vrijdag 20 mei 2022

Terugblik ALV

We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, dit keer in café Donkerbroek. Vanuit ELAN hebben we de aanwezigen geïnformeerd over het huidige agrarische natuurbeheer en de lopende projecten. Na de pauze was het woord aan Jetze Genee van Provincie Friesland. Hij heeft een presentatie gegeven over hoe het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer er vanaf 2023 op hoofdlijnen uit gaat zien en hoe dit in relatie staat tot het nieuwe GLB.  Het werd wel duidelijk dat er de komende maanden nog veel moet worden uitgewerkt, voordat de precieze invullingen van beiden duidelijk is. 

Kon u niet aanwezig zijn bij de ledenvergadering? Dan kunt zowel de presentatie van ELAN als van de provincie hier terug zien. 

Presentatie ELAN

Presentatie ANLB vanaf 2023 in relatie tot het nieuwe GLB