ELAN Zuidoost Friesland

Terugblik ALV

Woensdag 31 mei 2023

Terugblik ALV

We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, dit keer in MFC De Ni'je Stienze in Nijeholtpade op 30 mei. Helaas was de opkomst van deelnemers niet heel groot, maar naar aanleiding van de besproken lopende zaken op gebied van ANLb en projecten zijn we goed met elkaar in gesprek geweest. Ook hebben onze twee nieuwe bestuursleden, Keimpe de Boer als penningmeester en Wout van Vulpen als algemeen bestuurslid zich deze avond voorgesteld. Zij werden met applaus ontvangen. 

Na de pauze was het woord aan Hans Paul van der Snee, directeur bij Innovatiepact Fryslân. Hij nam ons mee in zijn visie op de maatschappelijk economische impact van de agro- en foodsector in Zuidoost-Friesland en betrok de aanwezigen daar heel duidelijk bij. Het was een boeiend verhaald met meerdere eye-openers.