ELAN Zuidoost Friesland

Stepping Stones in Ooststellingwerf

Woensdag 11 oktober 2017

Stepping Stones in Ooststellingwerf

Agrarische Natuurvereniging De Gagelvenne in Ooststellingwerf stimuleert de biodiversiteit in Ooststellingwerf door het inzaaien van "postzegels". Het gaat om het verrijken van braakliggende stukjes grond met vlinder- en bijvriendelijke planten.

Dit zijn zogenaamde overhoekjes zijn, maar ook niet gebruikte dammen. Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en als beschuttingsplek. De bloeiende akkerkruiden leveren voedsel aan insecten zoals de bij en de vlinder. Op hun beurt vormen deze insecten weer een voedselbron voor weide- en akkervogels.