ELAN Zuidoost Friesland

Stagiaires Ytzen en Wessel controleren de dobben

Dinsdag 25 mei 2021

Stagiaires Ytzen en Wessel controleren de dobben

In de afgelopen weken zijn een aantal deelnemers benaderd voor het monitoren van poelen die onder beheerpakket poel/klein historisch water vallen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door stagiairs Ytzen Zijlstra en Wessel van der Horn van de opleiding Water & milieu aan het MBO life science.

De stagiairs doen vooral onderzoek naar de flora & fauna en de waterkwaliteit in de poelen. Poelen zijn voor veel insecten en amfibieën een belangrijk leef- en voortplantingsgebied, dit onderzoek is een nulmeting van de huidige situatie van de poelen onder het beheer van ELAN. 

Inmiddels is het grootste deel van de poelen gemonitord en zijn er een aantal leuke vondsten en vangsten gedaan. ‘’Wij hopen met dit onderzoek een duidelijk beeld te schetsen van hoe de huidige situatie van de poelen is.’’

Een aantal opvallende vondsten: De kleine watersalamander is in grote hoeveelheid aangetroffen in een aantal poelen, echter is de grote watersalamander (ook wel kamsalamander) tot dusver nog niet aangetroffen. Ook opvallend is dat kikkervisjes ondanks het koude voorjaar al volop aanwezig zijn in een groot aantal poelen. Uiteindelijk zullen alle resultaten in een onderzoeksrapport verwerkt worden, deze zal naar de betrokken deelnemers worden verstuurd.