ELAN Zuidoost Friesland

Sloot geschoond? Meld het ons!

Donderdag 1 september 2022

Sloot geschoond? Meld het ons!

De periode van slootschonen is weer aangebroken. Tussen 15 juni en 1 december dienen de sloten die onder het beheerpakket 'Duurzaam slootbeheer' vallen geschoond te worden. LET OP: indien u het beheer heeft uitgevoerd dient u dit binnen één week te melden bij ELAN door een mail te sturen naar:
info@elan-zofriesland.nl o.v.v. sloot schonen. 


Deelnemers aan 'Duurzaam slootbeheer' schonen de sloten zodanig, dat planten en dieren in en om de sloot meer kans krijgen, hierdoor levert het dus een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Aandachtspunten hierbij zijn: 

  • Minimaal 25% en maximaal 75% van de sloot wordt geschoond;
  • alleen de waterplanten schonen. De wortels blijven staan, zodat de planten in het nieuwe jaar flink uit kunnen groeien.
  • Spaar de vegetatie zoveel mogelijk aan de oever van waaraf wordt gewerkt; 
  • Eventuele krabbescheervegetaties worden voor 50% gespaard. Deze plant is erg belangrijk voor o.a. de Groene Glazenmaker (libel);
  • Door traag te schonen kunnen waterdieren nog uitwijken;
  • Indien sprake is van een doodlopende watergang, begin dan bij het doodlopende gedeelte. Waterdieren kunnen op deze manier nog uitwijken;
  • Het schoonsel wordt in de lengterichting op 1 meter van de insteek gedeponeerd, zodat soorten terug kunnen naar de sloot; 
  • Het schoonsel dient minimaal 48 uur naast de watergang te liggen, zodat bepaalde soorten nog terug kunnen naar de sloot;

Een sloot kan prima één jaar niet worden geschoond, mits de doorstroom gegarandeerd blijft.