ELAN Zuidoost Friesland

Schrijf u nú in voor agrarisch natuurbeheer 2023-2028

Woensdag 11 januari 2023

Schrijf u nú in voor agrarisch natuurbeheer 2023-2028

Na de informatiebijeenkomsten in december is de inschrijving voor de nieuwe periode Agrarisch Natuurbeheer op 19 december opengesteld. Dit brengt een hele drukke periode met zich mee voor onze mensen op kantoor. Alle deelnemers worden benaderd om hun huidige beheer te verlengen en eventueel extra beheer af te sluiten. Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals onze werkwijze. 

Om enigszins structuur aan te brengen in alle aanmeldingen werken we volgens een volgorde, te weten: 

1. Alle huidige deelnemers worden benaderd om hun beheer te verlengen. Uitbreiding van beheer of nieuwe pakketten dienen vooraf aangemeld te worden via het aanmeldformulier op onze website. Dan kan dit worden meegenomen bij de afspraak voor het intekenen. 
2. De personen die de afgelopen jaren zijn ingeschreven op de wachtlijst én de deelnemers aan een landschapsherstelproject zijn inmiddels benaderd om ze te informeren over de mogelijkheid om zich in te schrijven voor agrarisch natuurbeheer. 
3. Als er nog ruimte beschikbaar is, kunnen andere belangstellenden zich melden én kan het beheer waarmee huidige deelnemers willen uitbreiden worden ingetekend. 

Omdat we niet op voorhand kunnen inschatten hoeveel aanvragen we binnen krijgen is het voor ons niet mogelijk om alles direct toe te zeggen. Dus, zo lang er geen getekend contract ligt is er nog niets definitief. 

Beheermaatregelen in vroege voorjaar
We streven ernaar om het huidig beheer binnen (voorheen)  natte dooradering, water en open grasland op korte termijn verlengd te hebben. Voor deze pakketten geldt dat zij al vanaf het vroege voorjaar beheermaatregelen dienen uit te voeren. Voor beheereenheden binnen (voorheen) droge dooradering starten de beheermaatregelen pas later in het jaar, waardoor we deze deelnemers ook later benaderen. Mocht u het té lang vinden duren, vul dan zeker het inschrijfformulier op onze website in. Dan zijn uw (uitbreidings)wensen op het vlak van agrarisch natuurbeheer in ieder geval bij ons bekend. 

Wat verwachten we van u?
Om het intekenen zo spoedig mogelijk te laten verlopen, verwachten we dat u zich thuis voorbereidt.

  • U heeft gecontroleerd in welke leefgebieden uw bedrijf / grond valt en welke pakketten daarbij mogelijk zijn.
  • U heeft een machtiging voor het Raadplegen Percelen aan ELAN afgegeven via Mijn.RVO.nl
  • Indien er algemene bedrijfsgegevens zijn gewijzigd, zoals kvk nummer, IBAN, enz dan neemt u die mee als u naar kantoor komt om in te tekenen.

 
U heeft beheer afgesloten, wat nu?
Het ingetekende beheer kunt u terug vinden via www.mijnboerennatuur.nl (inloggen met uw mailadres dat bekend is bij ELAN). Het beheer is pas definitief na ondertekening van een contract met beheerbijlage. Deze worden vanaf februari digitaal verstuurd, met het verzoek deze digitaal te ondertekenen.
Bij bepaalde pakketten geldt dat er melding van uitgevoerd beheer gedaan moet worden, binnen 7 dagen ná dat beheer. Zonder melding kunnen wij geen beheervergoeding overmaken.