ELAN Zuidoost Friesland

Schouw van ELAN gestart: houtwallen en singels

Dinsdag 25 april 2017

Schouw van ELAN gestart: houtwallen en singels

De schouw van de beheereenheden Droge Dooradering is vanaf 25 april jl. van start gegaan. 
De schouw wordt uitgevoerd door een onafhankelijke schouwcommissie.

Beoordelen en controleren

De schouwcommissie heeft als doel om de beheereenheden te beoordelen en controleren aan de hand van de beheereisen en –voorschriften. De controle is daarmee wel formeel van aard. Er wordt een adviserende werkwijze nagestreefd. Eventuele tekortkomingen in de beheereisen, -voorschriften en het beheer komen meestal voort uit onwetendheid of gebrek aan kennis. De schouw is in eerste instantie dan ook gericht op de verbetering van de kennis.

Duo

De schouwers gaan in tweetallen op pad. Voordat ze het beheer gaan schouwen nemen ze eerst telefonisch contact met de deelnemers op om een afspraak te maken. Het is de bedoeling dat de beheerders mee gaan tijdens de schouw. Zo kan er -mits dat nodig is- in het veld gelijk al advies worden gegeven door de schouwcommissie.

Zoals aangegeven heeft de schouwcommissie in eerste instantie een adviserende rol. Toch zal er in sommige gevallen een verbetering/herstel aan het element moeten plaatsvinden. In overleg met de beheerder wordt er dan een herschouw gepland waarbij het afgesproken herstel opnieuw wordt geschouwd. In uitzonderlijke gevallen kan de schouwcommissie een element afkeuren, maar wij gaan er vanuit dat dit niet gaat gebeuren. Uiteraard houden de schouwers rekening met het gewas; kwetsbare gewassen zal hij vanzelfsprekend niet betreden.