ELAN Zuidoost Friesland

Schouw droge dooradering afgerond

Donderdag 21 oktober 2021

Schouw droge dooradering afgerond

Tussen 15 maart en 15 oktober is onze schouwcommissie op pad geweest voor een veldcontrole van de beheerwerkzaamheden in de droge dooradering; de schouw. We werken al jaren met twee teams, te weten: Foppe Hemminga en Pyt Kingma en Rina van Burgsteden en Bert van Noordenburg. Vier enthousiaste vrijwilligers met kennis van zaken.

Hoe gaat de schouw in zijn werk?
Op kantoor wordt een selectie gemaakt bij welke deelnemers geschouwd wordt. Zo wordt bij iedere deelnemer minimaal één keer in de contractperiode geschouwd. En indien nodig vindt er een herschouw plaats.

De schouwcommissie maakt vooraf een afspraak om langs te komen. Tijdens het bezoek controleren de schouwers of de beheervoorschriften worden nageleefd, maar ze hebben ook een adviserende rol. Bij iedere te schouwen beheereenheid komt de schouwcommissie tot een oordeel, dit kan zijn: goedgekeurd, goedgekeurd met advies, herstel met herschouw of afgekeurd. De informatie wordt ingevoerd met behulp van een tablet. De schouwresultaten worden door de medewerkers op kantoor in het administratief systeem verwerkt.

Positieve ontwikkeling
Positief is dat alle schouwers aangeven dat zij de afgelopen jaren een groeiproces bij de deelnemers zien. De deelnemers worden zich steeds bewuster van het nut en de noodzaak van het beheer. Het gaat niet alleen om het landschappelijke plaatje, maar het beheer draagt ook bij aan de leefomgeving van diverse planten en dieren.

Eerder wilden sommige deelnemers alles té netjes onderhouden. Terwijl gelaagdheid in houtwallen juist wenselijk is voor een hogere biodiversiteit. Ook valt op dat er in tegenstelling tot in de beginjaren, tegenwoordig veel minder (sloot)afval in de houtwallen wordt gevonden. Het blijkt een proces van bewustwording te zijn, aldus de commissieleden.

Opvallend
De schouwers is het opgevallen dat de das veel schade aanricht. Niet alleen in de houtwallen, maar ook in de aangrenzende percelen. Een ander probleem is de aanwezigheid van amerikaanse vogelkers in houtwallen. Een uitheemse soort die zijn kans grijpt nadat er beheerwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het is zaak om deze soort in toom te houden, zodat niet alles overwoekerd raakt.

Enthousiasme
Voor dit jaar zit de schouw er op. Vanaf volgend voorjaar gaat de commissie weer op pad en ze hebben er nu al zin in! Ze zijn namelijk allemaal enthousiast over dit vrijwilligerswerk, ook al ruikt de auto in het voorjaar van binnen en buiten naar mest.