ELAN Zuidoost Friesland

RED ONZE 'BUURGRUTTO'S' IN GRONINGEN EN TEKEN DE PETITIE!

Woensdag 16 februari 2022

RED ONZE 'BUURGRUTTO'S' IN GRONINGEN EN TEKEN DE PETITIE!

Bij de stad Groningen wil men een weidevogelgebied met de hoogste dichtheid aan grutto's van de provincie Groningen onder water zetten. Er gaan in dat geval 30 paar grutto's verloren. En dat notabene vanwege natuurcompensatie voor vleermuizen, omdat die elders vanwege een woonwijk hun leefgebied verliezen. Echt een ridicuul plan, wat niet meer van deze tijd is. Er zijn uitstekende alternatieven mogelijk waar zowel vleermuizen als grutto's beter van worden. Ga naar onderstaande link en teken de petitie voor de grutto's in onze buurprovincie!

Teken de petitie voor behoud van de grutto in Polder De Oude Held (email-provider.nl)