ELAN Zuidoost Friesland

Rabobankcheque voor ELAN

Donderdag 12 mei 2016

Rabobankcheque voor ELAN

ELAN Agrarische natuurverenigingen Zuidoost Friesland heeft een cheque van 25.000 euro ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Deze bijdrage is bestemd voor verbetering van de biodiversiteit in de regio Zuidoost Friesland.

v.l.n.r. Sander Zonderland en Wilco de Jong namens ELAN ontvangen de cheque van Gosse Hofstra, manager Food & Agri Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Foto: Sietse de Boer

Over het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen.

Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter ondersteund. Dit initiatief van ELAN sluit daar naadloos op aan.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds is te vinden op www.rabobank.nl/heerenveen onder ‘Sponsoring en donaties’.