ELAN Zuidoost Friesland

Provinciale bijeenkomsten GLB-NSP vervangen door webinar op 12 juli a.s.

Maandag 11 juli 2022

Provinciale bijeenkomsten GLB-NSP vervangen door webinar op 12 juli a.s.

In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) op 12 en 14 juli in Tytsjerk en Raerd NIET door. In plaats daarvan organiseert de provincie een webinar op dinsdag 12 juli vanaf 20.00 uur. Provincie Friesland kiest hiervoor vanwege de huidige discussies en emoties in de landbouwsector. Daarnaast kunnen tijdens het webinar meer boeren en geïnteresseerden kennisnemen van het nieuwe landbouwbeleid. Het webinar kan ook achteraf teruggekeken worden.

Aanstaande maandag komt er een link naar dit webinar op de website van de provincie Friesland.