ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief zomer

Donderdag 27 juli 2023

Nieuwsbrief zomer

Onze zomernieuwsbrief is uit. 

Nieuwsbrief zomer 2023

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.

 • Nest zeldzame velduiltjes vliegt uit in Nijeholtwolde
 • Dit jaar veel kieviten en ook weer meer grutto's in de weidevogelgebieden
 • Schouw botanisch randen, vooral nieuwe deelnemers bezocht
 • Foutcodes in perceelregistraties bij RVO
 • Oproep: (particuliere) deelnemers, regel uw perceelsregistratie bij RVO en machtiging 'mijn percelen raadplegen'.
 • Zonder ondertekend contract en beheerbijlage geen beheervergoeding
 • De biologiedagen komen er aan!
 • Projectmogelijkheden binnen HACF
 • Resultaten onderzoeksproject Klimaatrobuust Waterbeheer Friese Zandgronden
 • Living Lab start in najaar met nieuwe studiegroepen  
 • Kort nieuws