ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief september

Zaterdag 23 september 2023

Nieuwsbrief september

Onze nieuwsbrief van september is uit. 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2023

Lees hier het laatste nieuws over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.

 • Bijzondere vlinders op vogelakker in Elsloo
 • Nieuwe mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer in 2024
 • Actie vereist door deelnemers Agrarisch Natuurbeheer
 • Sloot geschoond? Meld het ons!
 • Leerlingen starten schooljaar met biologiedagen bij ELAN deelnemers 
 • Informatieborden Zaaien in Zuidoost geplaatst
 • Monitoring kleine marterachtigen in provincie Friesland
 • Informatiebijeenkomst: subsidiemogelijkheden bij reduceren stikstofemissie
 • Werkbezoek Kollektivenberied Fryslân 
 • Nieuw: werkplaatsen kringlooplandbouw
 • Kenniscarrousel 'Blik op de toekomst'
 • Voortgangsrapportage  Landbouwagenda Friesland   
 • Korst  nieuws