ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief oktober

Woensdag 19 oktober 2022

Nieuwsbrief oktober

Onze nieuwsbrief van oktober is uit.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland 

  • Camera's voor wezels, hermelijnen en bunzingen
  • Nieuwe ANLb: Friese boeren kunnen verder met agrarisch natuurbeheer
  • Insectenhotel gaat naar Appelscha
  • Eerste indrukken inventarisatie houtsingels en boomwallen zijn goed
  • Internationaal bezoek voor ELAN in Nijeholtpade
  • Deelnemers: meld uitgevoerd beheer!
  • Project: Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân
  • Training: strokenteelt voor akkerbouwers
  • Nieuwe werkplek én telefoonnummer voor kantoor ELAN
  • Kort nieuws