ELAN Zuidoost Friesland
Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Zaterdag 31 oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van oktober.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Patrijzen gezien in Ureterp
  • Let op: Klepelen van Houtwallen/-singels niet toegestaan
  • Enthousiaste kinderen beheren hun omgeving
  • Deelnemers: meld uw uitgevoerd beheer
  • Hoe gaat het met vissen en reptielen bij agrarisch natuurbeheerders?
  • Meld de schade door ganzen
  • Monitoring wintervoedselakkers start nu...
  • Kort nieuws