ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief november

Dinsdag 22 november 2022

Nieuwsbrief  november

Onze nieuwsbrief van november is uit.

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland 

  • Vooral veel kieviten in Zuidoost-Friesland dit weidevogelseizoen
  • ELAN organiseert informatieavonden over nieuwe GLB, ECO-regeling en ANLb stelsel
  • Herinnering herplant gekapte houtopstand
  • Gratis bomen voor boeren!
  • Boost voor het coulissenlandschap
  • Ecologisch slootschonen met baggerpomp?
  • Deelnemers meld uitgevoerd beheer!
  • Kort nieuws