ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief mei

Vrijdag 24 mei 2024

Nieuwsbrief mei

                                                                                                                                                                                                                                                           foto: Saxifraga - Luc Hoogenstein
Onze nieuwsbrief van mei is uit. 

NIEUWSBRIEF MEI 2024

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. 

  • Bestuurswisseling tijdens Algemene Leden Vergadering op 13 juni 
  • Kuikens in het land; poes in de mand!
  • Deelnemer aan het woord: Arjan Schoonhoven
  • Inventarisatie sloten van start
  • Water vasthouden op zandgrond om droogteschade te voorkomen
  • Validaties en bufferstroken
  • ACTIE VEREIST: Validaties op beheereenheden oplossen
  • Zaaizaad bloemenblokken 2023
  • Gezamenlijke inzet akker- en weidevogels  
  • Kort nieuws