ELAN Zuidoost Friesland
Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Vrijdag 19 maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Hier lees je de nieuwsbrief van maart 2021!

NIEUWSBRIEF MAART 2021

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Opnieuw meedoen aan agrarisch natuurbeheer in 2023? Reageer nu!
  • Luister terug: lokroep van de patrijs
  • Bloemrijke randen: nog maar een paar hectares beschikbaar
  • Nog een paar dagen aanmelden voor zonnebloemen naast mais!
  • Open akkerland: Zaaizaad besteld!
  • Kievitseieren zoeken: goed om dit te weten
  • Heb je een project voor de Friese vrijwilligersdag? Meld je dan!
  • Even voorstellen: Ytzen Zijlstra
  • Schouw Droge Dooradering van start
  • Uitbetaling beheervergoeding 2020