ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van maart 2020.

NIEUWSBRIEF MAART 2020 

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Maatregelen rond Corona
  • Zaaien in Zuidoost
  • Nog deelnemers gezocht voor zonnebloemen naast mais
  • Nog deelnemers gezocht voor bloemrijke randen
  • Perceelregistratie: vóór 15 mei doen
  • Fotoserie: de plasdras van Nijetrije
  • Uitbetaling 2019
  • 1 april: rustperiode weidevogelgebieden
  • NVWA controles gaan weer van start
  • Bestel een weidevogel broedseizoen bordje