ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief juni 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Onze nieuwsbrief van juni is uit. 

NIEUWSBRIEF JUNI 2023

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.

 • Help de kuikens; hou plasdrassen langer nat in deze droge tijd!
 • Schouw natte dooradering
 • Provincie Friesland vraagt bewijs herplantplicht
 • Bestel nu! Informatiebord bij bloemenblok
 • Meldplicht uitrijden ruige mest en bodemverbeteraars
 • Terugblik ALV 30 mei 
 • Nieuw bestuurslid: Keimpe de Boer 
 • Nieuw bestuurslid: Wout van Vulpen 
 • Bijeenkomst klimaatrobuust waterbeheer op Friese zandgronden. 
 • Bijeenkomst agroforestry
 • GroenLinks Weststellingwerf te gast bij ELAN
 • Contracten en beheerbijlagen ANLb  
 • Kort nieuws