ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief januari

Vrijdag 19 januari 2024

Nieuwsbrief januari

Onze eerste nieuwsbrief van 2024 is uit. 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2024

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. 

  • Woord van de voorzitter  
  • Eiwitrijke gewassen aantrekkelijk voor akkervogels 
  • BoerenNatuur Fryslân per 1 januari van start
  • Uitrijden ruige mest of bodemverbeteraar, waar moet u op letten?   
  • Ecologisch slootbeheer; hoe gaat het binnen ELAN?  
  • Meld onderhoud houtwallen 
  • Leader informatiebijeenkomst
  • Kort nieuws