ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief februari

Donderdag 22 februari 2024

Nieuwsbrief februari

Onze nieuwsbrief van februari is uit. 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2024

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. 

  • Los validaties op om zeker te zijn van uw beheervergoeding!
  • 150 verschillende soorten nachtvlinders op vogelakker ELAN deelnemer  
  • De weidevogels zijn onderweg; maak de plasdrassen weer klaar!
  • Bronboom ELAN geplant in Nijeholtpade
  • Zaait u weer zonnebloemen langs de maïs? Bestel uw zaden uiterlijk 13 maart  
  • Kom naar de weidevogelkennisdag op 29 februari in Joure
  • RVO webinar subsidieregeling extensivering
  • 15 maart BoerenNatuurdag: iedereen is welkom!
  • Kort nieuws