ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief april 2023

Vrijdag 21 april 2023

Nieuwsbrief april 2023

Onze nieuwsbrief van april is uit. 

NIEUWSBRIEF APRIL 2023

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland.

  • Samen zetten we Zuidoost-Friesland in de bloemetjes
  • Start weidevogelseizoen De Ontginning 
  • Eerste contracten voor nieuwe periode ANLb zijn verstuurd
  • LET OP: voorwaarden pakket bodemverbetering op grasland en bouwland zijn aangepast
  • Pakketten, gewascodes en mestplaatsingsruimte
  • Extra aandacht voor bescherming weide- en akkervogels
  • Bestel bordje weidevogelbroedseizoen
  • Blauwe kiekendieven gespot in Haulerwijk
  • Minicursus biologische landbouw
  • Kort nieuws