ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwe mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer in 2024

Vrijdag 22 september 2023

Nieuwe mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer in 2024

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe periode voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) ingegaan. Als ELAN hebben we eind 2022 informatiebijeenkomsten gehouden en begin 2023 hebben we heel veel (nieuw) beheer ingetekend. Omdat we iedereen daarbij gelijke kansen wilden geven hebben we wat maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een maximum aantal ha’s voor bepaalde pakketten. Ook hadden we budget gereserveerd voor pakketten die achteraf gezien toch minder vaak werden afgesloten en zijn er hier en daar kleine wijzigingen in oppervlaktes opgetreden na het indienen van de gecombineerde opgave. Al met al, hebben we nog wat budget beschikbaar om extra beheer af te sluiten.

Op het moment van dit schrijven zijn we nog druk doende om te kijken hoe dit precies ingevuld gaat worden. De verwachting is dat er voor verschillende leefgebieden extra pakketten beschikbaar worden gesteld. Om u allen daarover te informeren, organiseren we eind oktober / begin november informatiebijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten plaatsen we de pakketten en informatie op onze website en is het mogelijk om u in te schrijven. 

Noteert u de data alvast in uw agenda, alle avonden beginnen om 20.00 uur.

24 oktober 't Witte Huis in Donkerbroek
1 november MFC Nijeholtpade
2 november De Buorskip in Beetsterzwaag

Een uitnodiging volgt nog.