ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwe data informatiebijeenkomsten over GLB en NSP

Donderdag 30 juni 2022

Nieuwe data informatiebijeenkomsten over GLB en NSP

Provincie Friesland organiseert op dinsdag 12 juli en donderdag 14 juli twee informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan. Het nieuwe beleid biedt mogelijkheden om bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de landbouw. De veranderingen die op stapel staan kunnen ook gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wil de provincie iedereen graag informeren over de mogelijkheden voor uw bedrijf en met de aanwezigen in gesprek over hoe iedereen tegen de nieuwe ontwikkelingen aankijkt. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten komen onderstaande punten aan de orde: 

  • Toelichting over de algemene richting van het nieuwe GLB
  • Wat kunnen we leren van praktijkervaringen en hoe pas je de eco-regeling toe in de praktijk?
  • Wat betekent het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de praktijk voor u?

Daarnaast is er tijd ingeruimd om in gesprek te gaan met de aanwezigen.

Dinsdag 12 juli 
19:30 - 22:15 uur
Dorpshuis Yn’e Mande’
Noarderein 1, 9255 KC Tytsjerk

Donderdag 14 juli
19:30 - 22:15 uur
Doarshûs Raerd
Buorren 30, 9012 DH Raerd (let op: Raerd, nabij Grou)
 

Het is nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan tot en met 10 juli via Wat betekent het nieuwe GLB voor u? (google.com)