ELAN Zuidoost Friesland

Natte weilanden in Nijbeets voor de weidevogels

Dinsdag 19 februari 2019

Natte weilanden in Nijbeets voor de weidevogels

In het weidevogelmozaiek De Janssenstichting nabij Nijbeets worden de plasdrassen weer onder water gezet. Dit natte, sompige weiland, wordt 'plasdras' genoemd. En is een aantrekkelijk voor weidevogels om te rusten en te foerageren. 

Door het (deel van) het perceel onder water te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed beschikbaar is voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de grasmat wat opener.