ELAN Zuidoost Friesland

Monitoring kleine marterachtigen in provincie Friesland

Maandag 18 september 2023

Monitoring kleine marterachtigen in provincie Friesland

Sinds 2021 is in opdracht van de Provincie Friesland een onderzoek gestart om de verspreiding van de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing) in kaart te brengen. Er is namelijk weinig bekend over de aan- en afwezigheid van kleine marterachtigen, waardoor men ook niet weet of het slecht of goed gaat met deze soorten.

Cameravallen

De monitoring wordt uitgevoerd met camera-vallen, omdat kleine marters heel moeilijk waar te nemen zijn. In de hele provincie worden in 50 zogeheten uurhokken in totaal 170 cameravallen geplaatst op plekken waar de trefkans op kleine marters hoog is (zoals op dammen, loopplanken boven sloten, langs houtwallen).

In het najaar zijn de aantallen van de kleine marterachtigen het hoogst. Daarom worden de cameravallen van eind september tot begin november in het veld gezet. Aansluitend worden alle beelden bekeken en genoteerd op welke locatie hoeveel kleine marters aanwezig waren. De monitoring zal nog tot 2024 (elk jaar van eind september tot begin november) door Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek worden voortgezet. Een deel van de camera’s wordt geplaatst op gronden van deelnemers van ELAN en een ander deel op gronden / eigendommen van terrein beherende organisaties. De deelnemers van ELAN zijn op de hoogte gebracht van het plaatsen van de wildcamera’s.