ELAN Zuidoost Friesland

Kruiden en Koeien in Nijeholtwolde

Donderdag 14 juni 2018

Kruiden en Koeien in Nijeholtwolde

Op woensdag 13 juni is er een bijeenkomst geweest bij 'Open grasland' deelnemer Johan Baas in Nijeholtwolde over Kruidenrijk Grasland. Op deze bijeenkomst, georganiseerd door ELAN, is er door de Vlinderstichting en Van Hall Larenstein een toelichting gegeven over dit type grasland. Hoe vorm je een regulier perceel om tot Kruidenrijk Grasland?

Wat zijn de voordelen van Kruidenrijk Grasland? Wat zijn de verschillen tussen regulier grasland en Kruidenrijk qua biodiversiteit? De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek aan een Kruidenrijk perceel van Johan Baas. De soortensamenstelling in gewas van het perceel is toegelicht, evenals enkele insectensoorten. Hieronder vindt u een aantal foto's terug van de bijeenkomst.