ELAN Zuidoost Friesland

Kijk onze wintervoedselakkers eens!

Dinsdag 7 december 2021

Kijk onze wintervoedselakkers eens!

Een paar jaar geleden zijn we begonnen om akkers in te richten en te beheren voor vogels, zoals geelgors, kneu en patrijs. Afgelopen jaar zijn er meer ELAN-deelnemers bijgekomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Daarom plaatsen we bij een aantal wintervoedselakkers in Elsloo, Ravenswoud en Boyl een informatiebord. 

Een wintervoedselakker wordt ingezaaid met zaaddragende bloemen en graansoorten, zoals zomertarwe, haver, kleine zonnebloem en korenbloem. Eten voor vogels, die hier in de winter moeten overleven. 

Op 22 december wordt één van de bordjes in Ravenswoud officieel onthuld door gedeputeerde Klaas Fokkinga.