ELAN Zuidoost Friesland
Kievitseieren zoeken: goed om dit te weten

Kievitseieren zoeken: goed om dit te weten

Maandag 15 maart 2021

Kievitseieren zoeken: goed om dit te weten

Het is voorjaar en dat betekent dat er weer weidevogels in het land te vinden zijn. Nesten worden gelocaliseerd door leden en vrijwilligers van het BFVW, Bond Friese Vogelwachten. Hierbij is het goed om te weten dat er de volgende regels zijn. Foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein

Nieuwe regel voor de ganzengedooggebieden
Vroeger mochten ganzengedooggebieden niet voor half 5 ’s middags (16.30 uur) betreden worden. Die regel is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is nu de regel gekomen dat ganzen in deze gebieden niet verstoord mogen worden, dus dat de gebieden niet betreden mogen worden als er op het perceel of aangrenzende percelen ganzen aanwezig zijn, tenzij dat nodig is voor de weidevogelbescherming. Nazorg mag dus wel.

Komend jaar
Vanaf 2022 zullen we dan ook in de regels rondom het vinden van het 1e ei opnemen dat het betreden van ganzengedooggebieden (ook wel ganzenfoerageergebieden) niet mag als er ganzen in de buurt zijn. Op dit moment is er vanwege de verwarring niets over ganzengedooggebieden in die regels 1e ei opgenomen, maar de regel geldt natuurlijk al wel. Vandaar dat we jullie nu via deze mail op de hoogte stellen van deze situatie. Aan jullie de vraag om dit bekend te maken aan jullie nazorgers.

Meer hierover op de website van BFVW.