ELAN Zuidoost Friesland
Kennisweek ELAN over beheer houtwallen, singels en bosjes

Kennisweek ELAN over beheer houtwallen, singels en bosjes

Vrijdag 27 september 2019

Kennisweek ELAN over beheer houtwallen, singels en bosjes

De komende tijd gaan boeren in Zuidoost-Friesland leren over het beheer en onderhoud van houtwallen en singels. Plus over de gehoopte effecten voor onder andere broedvogels en andere dieren. Door goed natuurbeheer neemt de biodiversiteit toe.

Kapseizoen

Per 1 oktober start het kapseizoen.  ELAN Zuidoost-Friesland organiseert hiervoor een kennisweek met vier excursies in de regio. In het (Zuid) Oosten van Friesland tref je veel singels en houtwallen. In het agrarisch natuurbeheer wordt dit leefgebied ‘Droge dooradering’ genoemd. Naaste de houtwallen en singels, horen hier ook bij: poelen, bomenrijen en (hakhout) bosjes. In het najaar en het voorjaar vindt er beheer plaats.

Kennisweek 2019

Voordat het snoeien en kappen begint wil collectief ELAN de kennis van deelnemers verder vergroten. Sinds 2016 is er in de gehele regio structureel sprake van georganiseerd beheer. Met de kennisweek wil ELAN opnieuw een inhoudelijke verdieping maken in het snoeien en kappen en verder werken aan het herstel van het (oorspronkelijke) landschap.

Verlengen levensduur

Bomen en struiken hebben het nodig om zo nu en dan gesnoeid te worden. Voor het landschap in Zuidoost-Friesland is het belangrijk dat er zowel open als dichte plekken zijn in bossen en singels. Maar ook voor de levensduur van een boom is het goed om zo nu en dan flink te snoeien. Dit ‘afzetten’ betekent dat bomen en struiken in zijn geheel wordt afgezaagd. Met als doel de boom of struik weer te laten uitlopen. Verschillende dieren en planten hebben hier profijt van.

Leefgebied zeldzame dieren

De 'Droge dooradering' is een leefgebied voor (soms zeldzame) vogels zoals de spotvogel, geelgors, braamsluiper en de grote lijster. Maar ook vleermuizen maken er gebruik van, als oriëntatie tussen hun rust- en foerageergebied. Alhoewel de naam anders doet vermoeden passen ook plasjes of poelen bij dit leefgebied. Belangrijk voor amfibieën zoals kikkers, salamanders en paddensoorten.

Agrarisch natuurbeheer

In Nederlandse provincies worden steeds meer delen van het landschap en de natuur beheerd door boeren. Dit gebeurt omdat speciale diersoorten die kwetsbaar zijn niet altijd in 'officiële' natuurgebieden, maar in agrarische gebieden. Dankzij het beheer van boeren worden leefgebieden van dieren hersteld, onderhouden, of soms gemaakt. Meerdere Europese landen spraken af om de dieren in stand te houden. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op geld vanuit Brussel.

Data, locaties en meedoen veldexcursies

 • 8 oktober bij Familie Jelsma,
              Oude Groningerstraatweg 6a, Jubbega
 • 10 oktober bij Mts G en G en H Wilpstra-Huitema,
              Binnenwei 17, Siegerswoude
 • 16 oktober bij Melkveebedrijf Bakker,
              Rotstergaastweg  79, Nieuweschoot
 • 17 oktober bij Maatschap M. Bouma en G. Bouma-Dijkstra,
              Wolvegasterweg 71, Oldeberkoop

Alles excursies zijn van 14:00 – 16:00 uur en alleen toegankelijk voor ELAN-deelnemers.

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland zal tijdens de excursies uitleg geven over het beheer van de landschapselementen. Daarnaast zal hij ingaan op de aanwezige soorten bomen en struiken en daarmee op de aanwezigheid van biodiversiteit, met name de verschillende soorten broedvogels.

Let wel; Per excursie is er ruimte voor 25 deelnemers! Deelname is gratis. Het is wel noodzakelijk u aan te melden voor een excursie.

Meedoen en opgeven

Aanmelden kan via e-mail sander@elan-zofriesland.nl of telefonisch op tel. 0512-383800. Bij aanmelding graag laten weten welke excursie u wilt bijwonen. Trek wel stevige schoenen aan!