ELAN Zuidoost Friesland

Keert de patrijs terug in Zuidoost-Friesland?

Donderdag 28 november 2019

Keert de patrijs terug in Zuidoost-Friesland?

De omgeving van Easterwolde moet opnieuw aantrekkelijk zijn voor de patrijs. De vogel wordt nog steeds gevonden in Drenthe, zoals in de buurt van Smilde, maar niet meer in Friesland. ELAN gaat in 2020 ook akkers beheren in de buurt van Oosterwolde.

Kruidachtige mengsels

Sinds de jaren zeventig is de populatie van de patrijs in Nederland met maar liefst 95 procent afgenomen. Door de randen van de akkers in te zaaien met een kruidachtig mengsel, moeten de vogels over de grens worden gelokt, terug naar Zuidoost-Friesland. Met dit initiatief wordt het beheer aangevuld, omdat ELAN nu al agrarische natuurbeheer toepast in weiden, houtwallen en -singels, poelen en beekjes in het gebied. 

Leefgebied 'Open akkerland'

Er zijn niet veel akkers in Zuidoost-Friesland, maar in de buurt van Oosterwolde (Ooststellingwerf) vinden we ze terug. Dit is bouwland waar boeren in de zomer bijvoorbeeld granen, aardappels of suikerbieten op verbouwen. Akkers worden opgesplitst door bermen en sloten. En soms door houtwallen of bos. Het beheren van dit leefgebied voor de vogels wordt 'Open akkerland' genoemd. Lees hier meer over dit type en het beheer.

Interview met Omrop Fryslân

Omrop Fryslân radio was in gesprek met ELAN-voorzitter Kees van de Lageweg, luister het item hier terug.