ELAN Zuidoost Friesland

Kascontrole 2018

Dinsdag 26 november 2019

Kascontrole 2018

In september is de kascommissie bij elkaar geweest om de inhoudelijke cijfers van Elan te bekijken en te oordelen over de correctheid van cijfers. De penningmeesters van de onderliggende ANV's vullen deze kascommissie. Na een uur uitleg  en inkijken van de boeken was de conclusie dat het prima in orde was en dat de kascommissie goedkeuring verleend aan de cijfers van 2018. Tijdens de afgelopen jaarvergadering was afgesproken dat de leden akkoord gingen met de cijfers mits de kascommissie ook hun goedkeuring zou geven. Dat is nu dus afgehandeld en daarmee zijn de cijfers van 2018 definitief.

Warner van der Leeuw - Penningmeester ELAN