ELAN Zuidoost Friesland

Jubileummagazine BoerenNatuur

Vrijdag 19 november 2021

Jubileummagazine BoerenNatuur

BoerenNatuur bestaat 5 jaar! Ter gelegenheid van dit eerste lustrum hebben zij een magazine uitgegeven. Hierin is te lezen waarvoor BoerenNatuur en daarmee ook wij, als ELAN, ons inzetten: een landbouw die natuur en landschap versterkt!

Het magazine geeft een beeld van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van de 21e eeuw. Er komen boeren, medewerkers van collectieven en betrokken overheden aan het woord om te laten zien wat dit beheer inhoudt, hoe er wordt gemonitord en hoe er wordt samengewerkt. Wat gebeurt er nu en wat betekent dat voor de landbouw van de toekomst in Nederland? 

Nieuwsgierig geworden? Via onderstaande link kunt u het magazine bekijken. Ontvangt u liever een 'papieren exemplaar' neem dan contact op  met kantoor.

magazine-5jaar-BoerenNatuur-web100dpi.pdf