ELAN Zuidoost Friesland
Jetty was in Velp voor de patrijs

Jetty was in Velp voor de patrijs

Dinsdag 17 december 2019

Jetty was in Velp voor de patrijs

De patrijs verdwijnt in hoog tempo uit ons land. ELAN Zuidoost-Friesland heeft de ambitie om hier wat aan te doen. Gelukkig weten we steeds beter wat we moeten doen om deze prachtige soort te behouden. Gebiedscoördinator Jetty Haaijer was op 27 november jl., samen met Landschapsbeheer Frieslandcollega Gerrit Tuinstra, aanwezig bij een speciale kennisdag in Velp. Georganiseerd door Vogelbescherming Nederland , voor tips en lessen voor het agrarisch natuurbeheer.

foto: Twitter @FBrunner https://twitter.com/jsloothaak

Beheren van akkers

Collectief ELAN heeft van de provincie de mogelijkheid gekregen om rond Appelscha het leefgebied 'open akker' in te vullen voor agrarisch natuurbeheer. Voor dit leefgebied dat in 2020 als pilot van start gaat met een beperkt aantal deelnemers is de patrijs één van de doelsoorten, naast o.a. de geelgors en de gele kwikstaart.

Tips voor beheer

  • Zorg voor een schoon zaaibed ( door enkele keren een vals zaaibed te maken, dat betekent: doen alsof je een zaaibed maakt, waardoor het eerste onkruid opkomt en dan het opnieuw opmaken met daarin het niet gebruikte onkruid als voeding),
  • Niet te dicht zaaien. En bij voorkeur zaaien bij regenachtig weer en een passende temperatuur,
  • Randen en blokken niet aan laten sluiten. Zo beperk je predatie,
  • Meerjarige mengsels moeten in het najaar gezaaid worden (zaden hebben een vorstperiode nodig om goed te kunnen ontwikkelen),
  • Bij zaden van verschillende grootte,  meerdere keren zaaien om betere verdeling van de zaden te krijgen.

foto's: Twitter @jsloothaak

De ervaringen van andere collectieven met het leefgebied 'open akker' waren ronduit positief, de provincies Zeeland,  Brabant, Limburg, Gelderland,  Overijssel,  Drenthe en Noord en Zuid Holland hebben al ervaring en ook al mooie resultaten geboekt.

Met de ervaringen en tips van deze dag zien wij voor ons nieuwe leefgebied in samenwerking met de boeren in dit gebied,  genoeg mogelijkheden om de doelsoorten waaronder de patrijs een passende leefomgeving te bieden waardoor de patrijs zich weer in Friesland kan gaan vestigen.

Vragen over de kennisdag? Mail Jetty Haaijer van ELAN.

Vragen over het beheer van het leefgebied 'Open akkerland'? Mail Sander van ELAN