ELAN Zuidoost Friesland

Internationaal bezoek voor ELAN

Donderdag 22 september 2022

Internationaal bezoek voor ELAN

Woensdagmiddag 21 september hebben we als ELAN, samen met de familie Van Spengen en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een internationale delegatie welkom geheten op het bedrijf van de familie Van Spengen in Nijeholtpade. Deze excursie was als afsluiting van een internationaal symposium vanuit het regiebureau POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma) en erop gericht om inzicht te krijgen hoe Agrarisch Natuurbeheer en landschapsherstelprojecten in Nederland worden uitgevoerd. 

Jaap van Spengen heeft de bezoekers welkom geheten in de stal en uit de doeken gedaan wat voor een bedrijf hij en zijn vrouw hebben en wat voor een beheer zij uitvoeren onder het ANLb (hakhoutbeheer, bomen op landbouwgrond, ecologisch slootschonen en botanisch grasland). Vervolgens gaf Wiebe Bouma van LBF een toelichting over de werkzaamheden van LBF en specifiek over het landschapsherstelproject 'Herstel Versterken Leefgebied Droge Dooradering'. Tot slot gaf Grytsje van ’t Klooster van ELAN een presentatie over de functie en positie van ELAN binnen het ANLb en wat zij doen voor de deelnemers.

Naar aanleiding van de presentaties was er veel interesse vanuit de bezoekers in het ANLb en de uitvoering hiervan. Verschillende gesprekken kwamen opgang tussen de bezoekers, Van Spengen, ELAN en LBF waar veel informatie is uitgewisseld. Zo kregen de ambtenaren verschillende inzichten over de toepassing van ANLb in de EU-lidstaten.

Om de bezoekers een beeld te geven van het bedrijf en wat voor beheer wordt uitgevoerd bij de beheereenheden, hebben zij een korte rondleiding gehad over het bedrijf en twee beheereenheden van Van Spengen bezocht. De eerste beheereenheid was een houtwal die onder het landschapsherstelproject van LBF valt. De tweede beheereenheid was een sloot waar duurzaam slootbeheer wordt uitgevoerd vanuit het ANLb. Een deel van de sloot was al duurzaam geschoond, zodat de bezoekers de functie van het beheer konden zien.

Al met al was het een geslaagde informatieve excursie.