ELAN Zuidoost Friesland

Informatiebijeenkomst ANLb in het nieuwe GLB

Donderdag 5 januari 2023

Informatiebijeenkomst ANLb in het nieuwe GLB

Als boer kun je straks op verschillende manieren beloond worden voor ecologische maatregelen in je bedrijf. Dat kan via het ANLb-stelsel of via de eco-regeling. Maar hoe ziet die samenhang tussen beiden er nu uit en wat kunt u ermee? Op donderdagavond 12 januari organiseren de provincie Friesland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bijeenkomst om boeren, bestuurders en gebiedscoördinatoren bij te praten.

De bijeenkomst start om 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) in 't Haske in Joure.

U dient zich vooraf aan te melden, dat kan via dit formulier ANLb in het nieuwe GLB (google.com)